Sveahus med samarbetspartner har utvecklat nyskapande teknologi för det klassiska byggnadskonceptet av hus med träregelstommar, för en större skala och med hög kvalitet.

Hus med träregelstommar

Sveahus med samarbetspartner har utvecklat nyskapande teknologi för det klassiska byggnadskonceptet av hus med träregelstommar, för en större skala och med hög kvalitet. Detta omfattar produktion samt montering av huskomponenter (väggar, taklag, golv och yttertak) i en kontrollerad fabriksmiljö, med Sveahus egentillverkade träregelstommar. Denna tillverkningsmetod har många fördelar för både anställda och konsumenter jämfört med ett traditionellt utförande, t.ex. ökad tillverkningshastighet och förbättrad kvalitet och lönsamhet. Metoden kan användas till enbostadshus, flerbostadshus och offentliga byggnader. För att visa våra kunder vår stora tillförlit i vår produkt erbjuder vi tio års garanti på alla våra byggnader. Kontakta oss gärna för mer information om våra hus med träregelstommar.

Tio fördelar med Sveahus byggteknik med träregelstommar:

 1. Går snabbare att bygga: Tack vare löpandebandsproduktion har Sveahus möjlighet att minska ner hela byggförloppet till så mycket som 30% av tiden för byggen utförda med vanlig byggteknik. Den totala produktionscykeln från produktleverans och design till byggnation på plats är sextio dagar varav uppförande på plats är fem till tio dagar.
 2. Lönsamhet: Tack vare tillverkning på större skala och en ökad produktionshastighet kan Sveahus erbjuda en ekonomisk fördelaktig produkt. Framförallt monteringshastigheten bidrar till att frigöra kapital som annars hade varit bundet då kunden måste betala lånet för det nya huset och samtidigt betala hyran i väntan på att byggnationen ska slutföras. Ett snabbare förlopp innebär stora kostnadsbesparingar för en fastighetsutvecklare.
 3. Energieffektiva hus: Hus med träregelstommar är väldigt energieffektiva. Isolerande väggar i kombination med en lägre massa jämfört med massiva tegel- och murbukskonstruktioner resulterar i stora energibesparingar och billigare elräkningar. Nya studier visar att besparingar på så mycket som 32% är möjlig. Vid installering av solpaneler är möjligheterna till inbesparing på el ännu större.
 4. Bättre kvalitet: Större tillförlitlighet och konsekvens i produktionen: Sveahus bygger med samma principer som i tillverkning av bilar. Precisionstillverkning kombinerat med datorstöd i design och tillverkningssystem försäkrar en byggnadsteknik med en europeisk standard av högsta kvalitet. Sveahus ger tio års garanti för alla hus för att visa hur mycket vi tror på våra produkter och för att visa vårt engagemang för att skapa nöjda kunder och hållbara relationer.
 5. Miljövänligare: Hus med träregelstommar har ett betydligt lägre koldioxidavtryck än hus byggda på traditionellt vis. Sveahus strävar efter att alla steg i produktionskedjan ska vara så skonsamma mot miljön som möjligt, vilket bland annat innebär att vi endast köper virke från företag som skördar träd på ett ekologiskt hållbart sätt, där två träd planteras för varje träd som huggs ner. I nästa steg av produktionsprocessen använder Sveahus metoder och material som producerar mindre CO2 och kräver mindre energi än traditionell tillverkning. Varje kubikmeter av trä som används i våra hus har släppt ut två ton CO2 mindre än motsvarande material i traditionellt bygge.
 6. Större skala: Genom att använda fabriksbaserade produktionsmetoder kan Sveahus öka tillverkningen med upp till tre arbetsskift per dag. 
 7. Design och byggteknikens flexibilitet: Att ha träregelstommar betyder inte att man inte kan kombinera med tegel eller annat material till fasaden. Från en arkitekts synvinkel ger fabrikstillverkning av bostäder utrymme för kreativ och innovativ design, som kan specialtillverkas efter kundens behov.
 8. Renare byggplats: Byggplatsen är också mer miljövänlig än en traditionell byggarbetsplats då en stor del av arbetet sker i skyddade fabriksområden. Detta innebär att mindre avfall produceras och att mindre material sprids från byggarbetsplatsen. 
 9. Hälsosammare: Eftersom träet som används i byggnadsprocessen har egenskapen att de andas, alltså är mer genomsläppliga för vatten, är träregelhus mer hälsosamma och lider mindre av hög luftfuktighet.
 10. Ljudförhållanden: Användandet av isolering i väggar, golv och tak innebär en betydlig förbättring av akustiken på grund av den höga absorptionsförmågan av luftvågor.

Hus med träregelstommar

Hus med träregelstommar är väldigt energieffektiva. Isolerande väggar i kombination med en lägre massa jämfört med massiva tegel- och murbukskonstruktioner resulterar i stora energibesparingar och billigare elräkningar.

Träregelstomme Hus Svart Göteborg

Träregelstomme Hus Röd Göteborg

Träregelstomme hus Nynäshamn

Träregelstomme hus Björlanda, Göteborg

Träregelstomme hus Stockholm

 • Attefall Houses
 • Passive Houses
 • Timber Frame Houses
 • Modular Houses
 • Multi-story Houses
 • Smart Homes
 • Interior Design
© Sveahus2020

Hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner duvåra villkor.