Med en vision om ett hållbart och miljövänligt boende har man med hjälp av modern teknik utvecklat en byggnadsstandard som är energieffektiv, komfortabel, miljövänlig och prisvärd på en och samma gång.

Passivhus

Passivhus är ett konstruktionskoncept.

Med en vision om ett hållbart och miljövänligt boende har man med hjälp av modern teknik utvecklat en byggnadsstandard som är energieffektiv, komfortabel, miljövänlig och prisvärd på en och samma gång. Passivhus är inget varumärke utan ett byggnadskoncept som kan användas av vem som helst och som har visat sig fungera utmärkt som byggnadsstandard för en mängd olika byggnader. I dessa vackra och hållbara hus använder vi Sveahus egentillverkade trästommar, och vi har möjlighet att bygga hus med upp till sex våningar. Passivhus har samma möjligheter till variation i design som andra typer av hus och kan kläs med en mängd olika ytskikt som t.ex. träpaneler, fibercement eller tegel. Den stora energibesparingen som görs med denna byggnadsstandard innebär över tiden en stor besparing av energikostnader. För att visa våra kunder vår stora tillförlit i vår produkt erbjuder vi tio års garanti på alla våra byggnader. Kontakta oss gärna för mer information om våra passivhus.

Passiva hus möjliggör för besparingar av uppvärmnings- och nerkylningsenergi med upp till 90% jämfört med vanliga byggnader och över 75% jämfört med genomsnittliga nybyggda hus. När det gäller olja för uppvärmning används mindre än 1,5 liter per kvm bostadsyta och år – mycket mindre än i vanliga energisnåla byggnader. Liknande energibesparing gäller i varma klimat där byggnader kräver mer energiförbrukning för avkylning än för uppvärmning.

Speciella fönster och extra isolering i ytterväggar, tak och golvplattor minimerar värmeförlusten eller skyddar från oönskad värme, vilket är en stor anledning till passivhusens energisnåla och miljövänliga natur. Ungefär 50% av den totala värmeförlusten sker genom fönster, så Sweahus har i samarbete med utvecklare tagit fram en ny innovativ produkt; specialdesignade fönster med glas av en tjocklek på hela 92 mm. Denna ytterst miljövänliga fönsterdesign reducerar värmeförlusten med 50% jämfört med t.ex. 3-fas PVC fönster.

Passivhus designas för att nyttja okonventionella källor till energi så som de boendes kroppsvärme och solvärme från inkommande ljus –något som gör uppvärmningen mycket enklare och betydligt bättre för miljön än annan uppvärmning.

Ett ventilationssystem förser byggnaden med frisk luft för en superb luftkvalitet utan att skapa obehagligt drag. Ett ytterst effektivt system för värmeåtervinning används till ventilationsluften vilket innebär att onödig energiavgång hålls till ett minimum. Det är möjligt att ta upp så mycket som 84% av värmen från den förbrukade luften; det innebär att endast 16 % av den totala tillförda luften utifrån måste värmas upp. Kostnaden för ventilationssystemet är möjlig att spara in på endast tre till fyra år i minskade värmekostnader, vilket gör att stora besparingar med tid görs med detta moderna system. I systemet ingår fläktar för in- och utsug, filter och luftuppvärmare.

Materialen som används i passivhus är speciellt framtagna för ett så energisnålt hus som möjligt utan att minska på komforten. Tvärtemot anses passivhus av många ha en oerhört hög nivå av komfort, även jämfört med traditionella hus byggda med gamla metoder. Sveahus unika fasader är skapade för en minimal värmeförlust jämfört med traditionella fasader, med fasader av en tjocklek på hela 130 mm. Passiva hus som har Sveahus specialfönster och fasader installerade minskar den totala värmeförlusten med hela 25%.

Passivhus

Passivhus designas för att nyttja okonventionella källor till energi så som de boendes kroppsvärme och solvärme från inkommande ljus –något som gör uppvärmningen mycket enklare och betydligt bättre för miljön än annan uppvärmning.

Passivhus genomskärning

Passivhus kulle

Passivhus skog

Passivhus kväll

Passivhus block

  • Attefall Houses
  • Passive Houses
  • Timber Frame Houses
  • Modular Houses
  • Multi-story Houses
  • Smart Homes
  • Interior Design
© Sveahus2020

Hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner duvåra villkor.