Sveahus vision är att möta den skandinaviska marknadens behov av bostäder, av hög kvalitet och för produktion på en större skala.

Om oss

Det började med en vision om att möta den skandinaviska marknadens behov av bostäder, med en produkt av hög kvalitet och med möjligheter för produktion på en större skala. Sveahus började erbjuda fullständiga lösningar för färdiga hus, från arkitektritning till montering på plats och installation av interiör. Möjligheten att välja nyckelfärdiga lösningar är en stor fördel på dagens marknad, för entreprenörer i alla led av processen likväl som för slutkonsumenten.

Under de senaste åren har den europeiska marknaden gått mot att bli mer flexibel och öppen, och varu-, tjänst- och kapitalflödet fungerar alltmer problemfritt. Det stora behovet på bostadsmarknaden medför nya utmaningar för byggföretagen, så väl som nya möjligheter på grund av ny teknik och en ökad globalisering.

Sveahus mål är följaktligen att befinna sig där det finns ett behov och snabbt tillgodose marknadens behov med innovativa bostadslösningar. Med mer än 30 års erfarenhet i byggbranschen bygger vi och våra samarbetspartners bostadslösningar som når upp till dagens krav på kvalitet, design och miljöhänsyn. Sveahus företagsledning har lång erfarenhet av byggteknik och i att utveckla kompetens på global, statlig och lokal nivå efter projekt i bland annat USA, Sydamerika och de skandinaviska länderna.

Sveahus är stolt att kunna samarbeta med några av de främsta företagen i Europa inom civilingenjörsarbete, byggteknik och produktion. Våra hus med färdig konceptdesign så väl som våra flexibla byggnationslösningar har tagits fram med höga krav på kostnadseffektivitet, kvalitet och design ner i minsta detalj. Vi har en stark vision om ansvar, som innebär att göra bra och långsiktiga affärsbeslut och att vara en pålitlig aktör i samhället.

Vi på Sveahus vill vara det självklara valet som affärspartner, och vill därför alltid leverera en produkt som vi kan vara stolta över.

  • Attefall Houses
  • Passive Houses
  • Timber Frame Houses
  • Modular Houses
  • Multi-story Houses
  • Smart Homes
  • Interior Design
© Sveahus2020

Hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner duvåra villkor.