Vi arbetar ständigt för att förbättra tjänster och produkter och strävar efter att ligga i framkant i utvecklingen för att erbjuda det bästa alternativet vad gäller pris, design, kvalitet och miljöhänsyn.

Företagspolicy

Sveahus driver affärsverksamhet på ett sätt som möter kundens och marknadens krav på kvalitet och hänsyn till miljön. Vår affärsverksamhet följer alltid gällande lagar och bestämmelser samt andra krav, för ett säkert och tryggt utförande. Vi strävar efter att ha en så låg negativ påverkan på miljön som möjligt, samt att medverka till att skapa ett mer ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vårt mål är att allt trä vi använder ska skördas på ett ekologiskt hållbart sätt, där två träd planteras för varje träd som huggs ner. Verksamheten utförs på ett sätt som värnar om anställdas hälsa och säkerhet. Vi vill skapa en öppen arbetsmiljö för personer med olika bakgrunder och från olika kulturer. Vi arbetar ständigt för att förbättra tjänster och produkter och strävar efter att ligga i framkant i utvecklingen för att erbjuda det bästa alternativet vad gäller pris, design, kvalitet och miljöhänsyn.

  • Attefall Houses
  • Passive Houses
  • Timber Frame Houses
  • Modular Houses
  • Multi-story Houses
  • Smart Homes
  • Interior Design
© Sveahus2020

Hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner duvåra villkor.